Bolagsstämma

CTEK AB (publ), org. nr 559217-4659, med säte i Hedemora, kallar till årsstämma den 11 maj 2023 kl. 15:00 på Industrivägen 24 i Vikmanshyttan. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14:30.

Dokument

Stämmoprotokoll Hämta

Kallelse Hämta

Anmälan och formulär för förhandsröstning Hämta

Fullmaktsformulär Hämta

Valberedningens förslag och motiverade yttrande Hämta

Ersättningsrapport Hämta

Revisorsyttrande – Ersättning till ledande befattningshavare Hämta

LTIP 2026 Hämta