CTEK är den ledande globala leverantören av 12V-batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning.

Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK, som grundades 1997 i Vikmanshyttan, och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter bolaget proaktivt nya kundbehov genom att utveckla produkterbjudandet och verksamheten kontinuerligt.

CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder bolaget produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, laddpunktsoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner.

CTEK är den globala marknadsledaren inom premiumbatteriladdare.

Den europeiska marknaden per användningsområde

Den europeiska marknaden för elfordonsladdare och tillbehör förväntas se en hög tillväxt de kommande åren främst drivet av skärpta regleringar, ny teknologi och laddningsinfrastruktur samt ett förändrat konsumentbeteende. Europa är en stark drivare i den globala elektrifieringen av fordonsflottan, där marknaden för elfordonsladdare och tillbehör uppgick till 7,4 miljarder kronor per 2020 och förväntas växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 27 procent till 2025. Per 2025 förväntas marknadens värde uppgå till 24,6 miljarder kronor. Vidare så förväntas penetrationen av eldrivna fordon öka kraftigt i Europa och per 2030 så förväntas eldrivna fordon stå för 17 procent av den totala fordonsflottan. CTEK är en av de största aktören på den svenska marknaden för elfordonsladdare och tillbehör med en marknadsandel om cirka 25-30 procent.

Den globala premiumbatteriladdarmarknaden förväntas se en fortsatt tillväxt de kommande åren främst drivet av en mer avancerad teknologi i bilbatterier och fordonsflottan överlag, samt en förändrad produktmix. Marknaden för premiumbatteriladdare uppgick till cirka 4,5 miljarder kronor per 2020 och förväntas växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 3 procent till 2025. Per 2025 förväntas marknadens värde uppgå till 5,2 miljarder kronor. Europa utgör cirka 30 procent av den globala marknaden, cirka 20 procent utgörs av Nordamerika, cirka 40 procent av Asien och cirka 10 procent utgörs av övriga världsdelar. CTEK är den globala marknadsledaren inom premiumbatteriladdare med en marknadsandel om cirka 10 procent.

* Information per 2021-09-24