Hållbarhetsrapporter och dokument

CTEK: s hållbarhetsprogram har implementerats sedan 2017 och är utformat för att möta våra intressenters förväntningar, och inkluderar engagemang för miljö, social hållbarhet och bolagsstyrningstyrning (ESG), för att skapa ett långsiktigt värde och bidra till att minska avfall och negativ klimatpåverkan.

2020

This is the CTEK Group´s sustainability report For FY 2020, provided by CTEK and valid for CTEK Group´s operation.

Rapport

2019

This is the CTEK Group´s sustainability report For FY 2019, provided by CTEK and valid for CTEK Group´s operation.

Rapport

2018

This is the CTEK Group´s sustainability report For FY 2018, provided by CTEK and valid for CTEK Group´s operation.

Rapport