ISO Certifikat

Som organisation arbetar vi hela tiden för att förbättra och utveckla vårt företag, vårt arbetssätt och våra medarbetare. 

Som en del i denna process är vi certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi har ett omfattande hanteringssystem som stöder vår certifiering och ser till att vi uppfyller de högsta krav som fastställs av dessa standarder.  

ManagementSysCert_ISO9001_14001_col.png

Declaration of conformity

Gå till Declaration of Conformity på ctek.com