Hans Stråberg

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2011

Utbildning:

Civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Aktiebolaget SKF, Atlas Copco Aktiebolag, Roxtec AB och Anocca AB. Styrelseledamot i Investor Aktiebolag, Mellby Gård AB, Stenbrovad AB, HS Stockholm AB, Trevia AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseordförande i Orchid Orthopedics Inc., Orchid First Holding AB, Nikkarit Holding AB och Business Challenge AB. Styrelseordförande samt Vice Styrelseordförande i Tulip US Holdings Inc. Styrelseordförande i CTEK Holding AB och ett flertal av dess dotterbolag. Vice styrelseordförande i Stora Enso Oy. Styrelseledamot i Consilio International AB, N Holding AB och Hedson Technologies International AB.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Hans Stråberg innehar 986,276 aktier i Bolaget, 99,129 optioner.

Ola Carlsson

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2011

Utbildning:

Masterexamen i maskinteknik vid Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Nobia Sverige AB samt ett flertal av dess koncernföretag i Sverige samt i utlandet. Executive Vice President Product Supply på Nobia AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i Munters Holding AB samt ett flertal av dess koncernföretag. Styrelseledamot i CTEK Holding AB och ett flertal av dess dotterbolag. Executive Vice President Global Operations på Mundters AB och Chief Operations Officer på Electrolux Floor Care and Small Appliances.

Verkställande direktör och Extern Verkställande direktör för Nobia Production Sweden AB.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Ola Carlsson innehar 160, 317 aktier i Bolaget och 24,782 optioner.

Michael Forsmark

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2013

Utbildning:

Filosofie Kandidatexamen vid Uppsala Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Saturnus Aktiebolag, Da-Vida AB och Räckesbutiken Sweden AB, 500 2020 Holding AB och String Furniture AB. Styrelseledamot i Zoo.se Trading i Norden AB, Tormek AB och M Action Consulting Group AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseordförande i Kreatima AB och Fotografiska Stockholm AB. Styrelseledamot i Gula Huset AB, Sportlib World AB, Odontia AS, CTEK Holding AB, Panduro Hobby Aktiebolag och Panduro Trading Aktiebolag. Extern Verkställande direktör för Panduro Förvaltning AB samt ett flertal av dess dotterbolag. Extern Verkställande Direktör för Fotografiska International AB.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Michael Forsmark innehar 179,015 aktier i Bolaget och 24,782 optioner.

Björn Lenander

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning:

Civilingenjörsexamen, Maskin vid KTH Stockholm

Övriga nuvarande befattningar:

VD för Latour Industries AB.

Styrelseordförande i Aritco Group AB, DENSIQ AB, Latour Future Solutions AB, LSAB Group AB och MS Group AB.

Styrelseledarmot i CTT Systems AB, Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen 7 i Malmö, Caljan A/S, Vimec SrL och VEGA SrL.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseordförande i Bemsiq AB och REAC AB.

Styrelseledamot i Gaia Holding AB, NODA Intelligent Systems AB, Routal Eco AB, Bastec AB, Viby Energivägen AB, Aritco Lift AB, Kabona AB, Swegon Operations AB, Terratech AB, ELVACO AB, Vialan AB och Produal Oy.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Björn Lenander innehar 1000 aktier i Bolaget och 0 optioner.

Stefan Linder

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2011

Utbildning:

Masterexamen i national- och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

Partner på Altor Equity Partners AB. Styrelseleordförande i Altor Fund IV (No.1) AB och i ett flertal av dess koncernföretag. Styrelseleordförande i APPV 5 AB och i ett flertal av dess koncernföretag. Styrelseleordförande i Laedi TopCo AB samt i ett flertal av dess dotterföretag. Styrelseordförande i ANP5 Invest (No.4) AB och i ett flertal av dess koncernföretag. Styrelseordförande ANP4 Invest (No. 1) AB och i ett flertal av dess koncernföretag. Styrelseordförande i Altor FF V AB, Altor D2C Holding AB, QNTM Group AB, CAKK FutureCo AB, Altor Digital CipCo AB, Altor Digital MipCo AB, Altor Fund IV Holding AB och Xeptor Distribution Holding B.V. Styrelseordförande i Rotla B.V. (Infotheek Group) och dess dotterföretag, Flex IT Distribution.

Styrelseledamot i Altor Equity Partners AB, Kanasch AB, Ninen AB, AEXP5 AB, AEXP4 2 AB och AEXP4 AB. Styrelseledamot i Altor Holding V PV AB och dess dotterbolag. Styrelseledamot i Altor Holding IV AB samt i ett flertal av dess dotterbolag. Styrelseledamot i Altor Holding V AB och dess dotterbolag. Styrelseledamot i Front Row Asset Management Limited, Altor Holdings Limited, Altor Holdings IV Limited, Jellicoe Limited och Altor Services Limited. Styrelseledamot Q-MATIC Group AB, QM Holding AB och QM MIP AB. Styrelsesuppleant i Altortude AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseleordförande i CTEK Holding AB och i ett flertal dotterbolag. Styrelseleordförande i CAKK TopCo AB och flera av dess koncernföretag. Styrelseleordförande i ARC Arise Consulting Group AB, EEICO One AB, GIPCO One AB, Altordent Holding AB och Altordent Warehouse AB.

Styrelseledamot i Dustin Group AB, Altor Group AB, Charge Holding AB, Altordent Real Estate AB, NLTG HH BidCo AB, NLTG Hotels Holding AB, NLTG HH Holdco AB och Bravo Holding Limited.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Stefan Linder innehar 0 aktier i Bolaget och 0 optioner.

Jessica Sandström

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning:

Masterexamen i Teknisk Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande befattningar:

Senior Vice President Product & Vehicle Sales för Volvo Lastvagnar Aktiebolag. Styrelseledamot i Designwerk Technologies AG.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Senior Vice President City Mobility samt Senior Vice President Global Product & Marketing för Volvo Bussar Aktiebolag.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Jessica Sandström innehar 8,803 aktier i Bolaget och 24,782 optioner.

Pernilla Valfridsson

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning:

Masterexamen i företagsekonomi vid Växjö Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

CFO i Nobina AB (publ).

Styrelseledamot i flera av Nobina AB (publ)s dotterföretag. Styrelseledamot i NetOnNet AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

CFO för Byggmax Group AB (publ).

Styrelseledamot i flera av Byggmax Group ABs dotterföretag. Styrelseledamot i Sortera Holding AB, Sortera Group AB och Ahlström-Munksjö Oyj.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Pernilla Valfridsson innehar 8,803 aktier i Bolaget och 24,782 optioner.

Alf Brodin

Född 1966. Styrelsesuppleant 2019. Arbetstagarrepresentant för Unionen

Utbildning:

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelsesuppleant i CTEK Holding AB och flera av dess dotterföretag. Tidigare erfarenheter inom försäljning, projektledning och konstruktion av analog och digital elektronik på ABB Capacitor, EFFPOWER AB, Åkerströms, Alelion, Sandvik Mining, Bofors och Bosch/IVT.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Alf Brodin innehar 7,079 aktier i Bolaget, och 0 optioner.

Daniel Forsberg

Född 1983. Styrelseledamot sedan 2021. Arbetstagarrepresentant för Unionen

Utbildning:

Kandidatexamen i marknadsföring och projektledning vid Högskolan i Kalmar.

Övriga nuvarande befattningar:

Innehavare i River Mountain Consult & Trading.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i CTEK Holding AB och flera av dess dotterföretag.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Daniel Forsberg innehar 500 aktier i Bolaget och 0 optioner.

Mats Lind

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2011. Arbetstagarrepresentant för Unionen

Utbildning:

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Örängarna Fiber Ekonomisk Förening.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i CTEK Holding AB och flera av dess dotterföretag.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Mats Lind innehar 11 363 aktier i Bolaget och 0 optioner.

Styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och/eller huvudägaren

NamnBefattningMedlem sedanOberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningenOberoende i förhållande till Huvudägaren
Hans StråbergStyrelseordförande2011JaJa
Ola CarlssonStyrelseledamot2011JaJa
Daniel ForsbergStyrelseledamot (Arbetstagarrepresentant)2019NejJa
Michael ForsmarkStyrelseledamot2013JaJa
Björn LenanderStyrelseledamot2021JaNej
Mats LindStyrelseledamot (Arbetstagarrepresentant)2011NejJa
Stefan LinderStyrelseledamot2011JaNej
Jessica SandströmStyrelseledamot2021JaJa
Pernilla ValfridssonStyrelseledamot2021JaJa
Alf BrodinStyrelsesuppleant (Arbetstagarrepresentant)2019NejJa