Ola Carlsson

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2011

Utbildning:

Masterexamen i maskinteknik vid Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Nordic Flanges Group AB (publ). Rådgivare för Airwatergreen AB och Nobia AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i flera av Nobia ABs koncernföretag i Sverige samt i utlandet. Styrelseledamot och verkställande direktör i Tidaholm Träcenter AB. Verkställande direktör i Nobia Production Sweden AB. Vice verkställande direktör i CTEK Sweden AB. Executive Vice President Product Supply på Nobia AB.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Ola Carlsson innehar 211 617 aktier i Bolaget och 24 782 optioner.

Michael Forsmark

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2013

Utbildning:

Filosofie Kandidatexamen vid Uppsala Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Saturnus Aktiebolag, Da-Vida AB och Räckesbutiken Sweden AB, 500 2020 Holding AB och String Furniture AB. Styrelseledamot i Zoo.se Trading i Norden AB, Tormek AB och M Action Consulting Group AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseordförande i Kreatima AB och Fotografiska Stockholm AB. Styrelseledamot i Gula Huset AB, Sportlib World AB, Odontia AS, CTEK Holding AB, Panduro Hobby Aktiebolag och Panduro Trading Aktiebolag. Extern Verkställande direktör för Panduro Förvaltning AB samt ett flertal av dess dotterbolag. Extern Verkställande Direktör för Fotografiska International AB.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Michael Forsmark innehar 203 015 aktier i Bolaget och 24 782 optioner.

Björn Lenander

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning:

Civilingenjörsexamen, Maskin vid KTH Stockholm

Övriga nuvarande befattningar:

VD & styrelseledarmot för Latour Industries AB.

Styrelseordförande för DENSIQ AB, LSAB Group AB, MS Group AB, Latour Future Solutions AB, Innovalift AB, MAXAGV AB, REAC AB, REAC A/S & BATEC Mobility S.L.

Styrelseledarmot i CTT Systems AB, Caljan A/S, Reac Poland SP z.o.o & BRF Ostiendiefararen 7 i Malmö.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseordförande i Bemsiq AB och REAC AB.

Styrelseledamot i Gaia Holding AB, NODA Intelligent Systems AB, Routal Eco AB, Bastec AB, Viby Energivägen AB, Aritco Lift AB, Kabona AB, Swegon Operations AB, Terratech AB, ELVACO AB, Vialan AB och Produal Oy.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Björn Lenander innehar 1 400 aktier i Bolaget och 0 optioner.

Johan Menckel

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2023. 

Utbildning:

Civilingenjör

Övriga nuvarande befattningar:

Investeringsdirektör på Investment AB Latour.

Styrelseordförande i Nederman Holding AB, Securitas AB,  Nord Lock International AB, Swegon Group AB och Bemsiq AB.

Styrelseledamot i Latour Industries AB, SAAB AB och World Materials Forum.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Tidigare VD för Gränges AB och Sapa Heat Transfer, konsult på Accenture och grundare av addnature.com.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Johan Menckel innehar 30 000 aktier i Bolaget och 0 optioner.

Jessica Sandström

Född 1977. Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning:

Masterexamen i Teknisk Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande befattningar:

Senior Vice President Product & Vehicle Sales för Volvo Lastvagnar Aktiebolag. Styrelseledamot i Designwerk Technologies AG.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Senior Vice President City Mobility samt Senior Vice President Global Product & Marketing för Volvo Bussar Aktiebolag.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Jessica Sandström innehar 8 803 aktier i Bolaget och 24 782 optioner.

Pernilla Valfridsson

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning:

Masterexamen i företagsekonomi vid Växjö Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

CFO i Clas Ohlson Aktiebolag.

Styrelseledamot i Systembolaget AB, Nimlas Group AB och i flera av Clas Ohlson Aktiebolags dotterföretag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

CFO i Nobina AB (publ) och i Byggmax Group AB (publ). Styrelseordförande
i Nobina Fleet AB, Nobina Sverige 3 AB och Nobina Europé AB (publ) samt styrelseledamot i flera av Nobina ABs dotterföretag.

Styrelseledamot i flera av Byggmax Group ABs dotterföretag, NetOnNet AB, Sortera AB, Sortera Holding AB, Sortera Group AB, BHG Group AB och Ahlström-Munksjö Oyj.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Pernilla Valfridsson innehar 12 323 aktier i Bolaget och 24 782 optioner.

Mats Lind

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2011. Arbetstagarrepresentant för Unionen

Utbildning

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Örängarna Fiber Ekonomisk Förening.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i Rotearc Ksinket Gnillkcevtu AB och Charge Holding AB.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Mats Lind innehar 11 937 aktier i Bolaget och 0 optioner.

Daniel Forsberg

Född 1983. Styrelseledamot sedan 2021. Arbetstagarrepresentant för Unionen

Utbildning:

Kandidatexamen i marknadsföring och projektledning vid Högskolan i Kalmar.

Övriga nuvarande befattningar:

Innehavare i River Mountain Consult & Trading.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i CTEK Holding AB och flera av dess dotterföretag.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Daniel Forsberg innehar 700 aktier i Bolaget och 0 optioner.

Styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och/eller huvudägaren

NamnBefattningMedlem sedanOberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningenOberoende i förhållande till Huvudägaren
Ola CarlssonStyrelseledamot2011JaJa
Daniel ForsbergStyrelseledamot (Arbetstagarrepresentant)2019NejJa
Michael ForsmarkStyrelseledamot2013JaJa
Björn LenanderStyrelseledamot2021JaNej
Johan MenckelStyrelseledamot2023JaNej
Jessica SandströmStyrelseledamot2021JaJa
Pernilla ValfridssonStyrelseledamot2021JaJa
Mats LindStyrelseledamot (Arbetstagarrepresentant)2011NejJa