Börsnotering

CTEK, den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och en av Sveriges största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning under 2020, meddelar att man genomfört en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet omfattades av nya aktier emitterade av CTEK och befintliga aktier i bolaget som erbjöds av aktieägarna.

Huvudägaren och bolaget anser att erbjudandet och noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt steg i CTEKs utveckling, vilket gör det möjligt för bolaget att utöka aktieägarbasen och ge CTEK tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket kommer att stödja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling samt öka kännedomen om CTEK och dess verksamhet på kapitalmarknaden samt ibland befintliga kunder och andra intressenter.

Dokument