Styrelsen har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy:

Omsättningstillväxt

CTEK har som mål att på årsbasis uppnå 2 miljarder kronor i nettoomsättning på medellång sikt där majoriteten av försäljningen förväntas utgöras av elfordonsladdare och tillbehör.

Lönsamhet

CTEK har som mål att uppnå en justerad EBITA-marginal 20 procent på medellång sikt. (Tidigare mål: Att uppnå en justerad EBITA-marginal över 25 procent på medellång sikt. Tillväxt i divisionen Energy & Facilities kan ha en negativ påverkan på kort sikt.)

Kapitalstruktur

Nettoskulden ska uppgå till mindre än 3.0x justerad EBITDA mätt på rullande tolv månader. Strategiska beslut såsom exempelvis förvärv kan ha en temporär påverkan på Bolagets skuldsättning.

Utdelningspolicy

CTEK investerar sina resurser i tillväxt och verksamhetsutveckling. Därtill är CTEKs målsättningen att dela ut 30 procent av årets resultat till aktieägarna.