INVESTERARE

CTEKs Investor Relations huvudsakliga uppgifter är att förse investerare och kapitalmarknad med korrekt, relevant och aktuell information som tydliggör utvecklingen, och underlättar förståelsen av verksamheten, i bolaget.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring vår verksamhet eller koncernens rapportering.

Börsnotering

CTEK, den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och en av Sveriges största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning under 2020, offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Finansiella mål och utdelnings-policy

Styrelsen har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy: Omsättningstillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy.

Risker och riskhantering

En investering i CTEKs aktier medför olika risker. Ett antal faktorer påverkar eller kan påverka bolagets verksamhet, direkt och indirekt.

Läs mer