INVESTERARE

CTEKs Investor Relations huvudsakliga uppgifter är att förse investerare och kapitalmarknad med korrekt, relevant och aktuell information som tydliggör utvecklingen, och underlättar förståelsen av verksamheten, i bolaget.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring vår verksamhet eller koncernens rapportering.

Finansiella mål och utdelnings-policy

Styrelsen har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy: Omsättningstillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy.

Risker och riskhantering

En investering i CTEKs aktier medför olika risker. Ett antal faktorer påverkar eller kan påverka bolagets verksamhet, direkt och indirekt.

Läs mer