Divisioner

CTEKs verksamhet bedrivs utifrån tre divisioner – Aftermarket, Original Equipment och Energy & Facilities.

Divisionsindelningen baseras på bolagets definierade kundgrupper och möjliggör en effektiv hantering av verksamheten. Divisionerna delar koncerngemensamma funktioner, såsom IT, HR, produktrealisation, marknadsföring, ekonomi och global service som innefattar bland annat kundtjänst, installationssupport och kundutbildningar.

Aftermarket

Inom divisionen Aftermarket erbjuds premiumbatteriladdare samt laddare till elfordon och tillbehör.

CTEK var pionjärer på marknaden med patenterade banbrytande lösningar för batteriladdning. Inom divisionen erbjuds ett brett produktsortiment bestående av över 200 olika produkter applicerbara inom flertalet fordonstyper och användningsområden.

CTEKs erbjudande består av flexibla, enkla och säkra lösningar med funktioner som verkar för att maximera batteriets prestanda och förlänga dess livslängd samt säkerställa en enkel och säker laddning av elfordon. Produkterna säljs till över 200 kunder genom både onlineförsäljning och fysiska butiker.

Divisionens kunder utgörs av både privatpersoner och företag, som exempelvis Mekonomen, Repco, Amazon, KGK och Norauto.

Original Equipment

CTEK är ett välkänt varumärke med över 50 av de största och mest prestigefyllda fordonstillverkarna som kunder världen över.

Divisionen erbjuder anpassade lösningar för CTEKs globala kundbas av fordonstillverkare. Bolagets högkvalitativa produkter är anpassade efter kundernas behov av design, mjukvara och laddningsprogram för specifika batterier.

Inom divisionen erbjuds över 200 olika produkter i form av elfordonsladdare och tillbehör samt premiumbatteriladdare. Produkterna säljs till bolagets cirka 100 kunder inom divisionen, som främst utgörs av fordonstillverkare, men här finns även kunder som bland annat behöver produkter för integrerade laddlösningar.

Divisionens kunder består exempelvis av Ferrari, Porsche, Yamaha, BRP och Volvo.

Energy & Facilities

Inom divisionen erbjuds uteslutande elfordonsladdare och tillbehör.

Inom divisionen Energy & Facilities nyttjar CTEK sin långa erfarenhet och expertis inom teknologisk innovation och har utvecklat en stark produktportfölj med marknadsledande funktioner inom elfordonsladdning och tillbehör med över 100 olika produkter. Genom säkra och användarvänliga lösningar är CTEK idag ett välkänt varumärke hos över 475 kunder inom divisionen Energy & Facilities.

Inom divisionen erbjuds uteslutande elfordonsladdare och tillbehör. Produkterna säljs främst till laddpunktsoperatörer, men även till bland annat elgrossister, installatörer/elektriker samt fastighets- och parkeringsägare.

Divisionens kunder består således av både privatpersoner och företag, som exempelvis Vattenfall, Bravida, Lundbergs Fastigheter, Stockholm Parkering och Mekonomen.