Ledande befattningshavare

Jon Lind

Född 1972. CEO sedan 2013 och tillfällig Global Director Aftermarket sedan 2021.

Utbildning:

Maskinteknik vid Högskolan Dalarna.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Fibertjänst i Karlsgårdarna ekonomisk förening. Styrelseordförande i CTEK Holding AB och i ett flertal av dess dotterföretag. Styrelseledamot i Westindab Group AB*, OXE Marine AB och ZQP Invest AB. Innehavare i My Lind Racing Team.

*bolaget likviderat per 2021-07-16

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i Dellner Brakes Aktiebolag.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Jon Lind innehar 288,154 aktier i Bolaget.

Mathias Sandh

Född 1973. Tillfällig CFO sedan 2022.

Utbildning:

Ekonomi och revision

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

CFO Apoteksgruppen, CFO Confirma software, CFO DER Touristisk nordic (Apollo Norden, Novair, Playitas samt Holland och Belgien)

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Mathias Sandh innehar 600 aktier i Bolaget.

Henk Lubberts

Född 1960. Global Director Originalutrustning sedan 2017.

Utbildning:

Motoringenjörsexamen vid University for Automotive Engineering, Apeldoorn.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Director Sales and Marketing Latin America, Transportavdelningen vid Midtronics Inc.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Henk Lubberts innehar 18,453 aktier i Bolaget.

Eva Martinsson

Född 1968. Global Director HR, IT & Service sedan 2016.

Utbildning:

Kandidatexamen i systemvetenskap vid Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Promål AB, Myrtall AB och Miljönären Franschise AB. Styrelsesuppleant i CTEK Holding AB och dess dotterföretag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseleordförande i Kraftplan AB. Styrelseledamot i Hinz Försäljnings Aktiebolag.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Eva Martinsson innehar 74,737 aktier i Bolaget.

Stig Mathisen

Född 1977. COO sedan 2013.

Utbildning:

Kandidatexamen i Logistics management vid BI Norwegian Business School.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i samt ägare av Scandinavian Global Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Stig Mathisen innehar 72,222 aktier i Bolaget.

Cecilia Routledge

Född 1970. Global Director Energy & Facilities sedan 2019.

Utbildning:

Masterexamen i International Management, Business vid HEC Lausuanne, The Faculty of Business and Economics vid University of Lausanne. Masterexamen i företagsekonomi vid Uppsala Universitet. Executive Program Corporate Finance vid London Business School och Executive Program Artificial Intelligence and implications for Business Strategy vid Massachusetts Insitute of Technology, Sloan School of Management.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i DIB Services AB. Styrelsesuppleant i Broad Oak AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Cecilia Routledge innehar 134,079 aktier i Bolaget.

Marcus Korsgren

Född 1992. Head of ESG sedan 2021.

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi samt magisterexamen i management av tillväxt vid Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Business Consultant, TietoEvry

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Marcus Korsgren innehar 434 aktier i bolaget.