Ledande befattningshavare

Henrik Fagrenius

Född 1971. President & CEO sedan 2023.

Utbildning:

Masterexamen i maskinteknik från Ingenjörsfakulteten vid Lunds Universitet.

Kandidatexamen i företagsekonomi vid Stockholms Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

President EMEA, Dometic AB.

Koncernchef och VD, LEAX Group

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Henrik Fagrenius innehar 175 000 aktier i Bolaget och 24 000 optioner.

Thom Mathisen

Född 1963. Senior Vice President CFO sedan 2022.

Utbildning:

Civilekonom, Växjö universitet

Övriga nuvarande befattningar:

Ordförande Brf Frostbrunnsparken

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

CFO Dellner Couplers Group, CFO ABB HVDC

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Thom Mathisen innehar 4 480 aktier i Bolaget och 21 714 optioner.

Henk Lubberts

Född 1960. President Professional Division sedan 2023.

Utbildning:

Motoringenjörsexamen vid University for Automotive Engineering, Apeldoorn.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Director Sales and Marketing Latin America, Transportavdelningen vid Midtronics Inc.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Henk Lubberts innehar 55 425 aktier i Bolaget och 23 500 optioner.

Fredrik Uhrbom

Född 1971. President Consumer Division sedan januari 2024.

Utbildning:

Magisterexamen i Företagsekonomi Internationell inriktning från Dalarnas Högskola, Stockholms Universitet och Regensburg FH.

Övriga nuvarande befattningar:

Delägare och partner BuddyCompany AB.

Tidigare befattningar:

Sverigechef Clas Ohlson AB. Försäljnings & Marknadsdirektör Coop Sverige AB.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Fredrik Uhrbom Innehar 20 000 aktier i bolaget.

Eva Martinsson

Född 1968. Senior Vice President HR sedan 2016.

Utbildning:

Kandidatexamen i systemvetenskap vid Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Promål AB, Myrtall AB och Miljönären Franschise AB. Styrelsesuppleant i CTEK Holding AB och dess dotterföretag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseleordförande i Kraftplan AB. Styrelseledamot i Hinz Försäljnings Aktiebolag.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Eva Martinsson innehar 83 763 aktier i Bolaget och 48 007 optioner.

Stig Mathisen

Född 1977. Senior Vice President COO sedan 2013.

Utbildning:

Kandidatexamen i Logistics management vid BI Norwegian Business School.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i samt ägare av Scandinavian Global Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Stig Mathisen innehar 56 349 aktier i Bolaget med 48 355 optioner.

Marcus Korsgren

Född 1992. Senior Vice President Strategy & Communication sedan 2021.

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi samt magisterexamen i management av tillväxt vid Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledarmot i Hinz Holding AB

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Business Consultant, TietoEvry

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Marcus Korsgren innehar 606 aktier i bolaget och 21 714 optioner.