Ledande befattningshavare

Jon Lind

Född 1972. VD sedan 2013.

Utbildning:

Maskinteknik vid Högskolan Dalarna.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Fibertjänst i Karlsgårdarna ekonomisk förening. Styrelseordförande i CTEK Holding AB och i ett flertal av dess dotterföretag. Styrelseledamot i Westindab Group AB*, OXE Marine AB och ZQP Invest AB. Innehavare i My Lind Racing Team.

*bolaget likviderat per 2021-07-16

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseledamot i Dellner Brakes Aktiebolag.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Jon Lind innehar 289,384 aktier i Bolaget och 129,172 optioner.

Thom Mathisen

Född 1963. CFO sedan 2022.

Utbildning:

Civilekonom, Växjö universitet

Övriga nuvarande befattningar:

Ordförande Brf Frostbrunnsparken

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

CFO Dellner Couplers Group, CFO ABB HVDC

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Thom Mathisen innehar 0 aktier i Bolaget och 10,857 optioner.

Henk Lubberts

Född 1960. Global Director Originalutrustning sedan 2017.

Utbildning:

Motoringenjörsexamen vid University for Automotive Engineering, Apeldoorn.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Director Sales and Marketing Latin America, Transportavdelningen vid Midtronics Inc.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Henk Lubberts innehar 22,384 aktier i Bolaget 18,500 optioner.

Eva Martinsson

Född 1968. Global Director HR, IT & Service sedan 2016.

Utbildning:

Kandidatexamen i systemvetenskap vid Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Promål AB, Myrtall AB och Miljönären Franschise AB. Styrelsesuppleant i CTEK Holding AB och dess dotterföretag.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Styrelseleordförande i Kraftplan AB. Styrelseledamot i Hinz Försäljnings Aktiebolag.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Eva Martinsson innehar 75,171 aktier i Bolaget och 37,100 optioner.

Stig Mathisen

Född 1977. COO sedan 2013.

Utbildning:

Kandidatexamen i Logistics management vid BI Norwegian Business School.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i samt ägare av Scandinavian Global Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Stig Mathisen innehar 56,349 aktier i Bolaget med 37498 optioner.

Cecilia Routledge

Född 1970. Global Director Energy & Facilities sedan 2019.

Utbildning:

Masterexamen i International Management, Business vid HEC Lausuanne, The Faculty of Business and Economics vid University of Lausanne. Masterexamen i företagsekonomi vid Uppsala Universitet. Executive Program Corporate Finance vid London Business School och Executive Program Artificial Intelligence and implications for Business Strategy vid Massachusetts Insitute of Technology, Sloan School of Management.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i DIB Services AB. Styrelsesuppleant i Broad Oak AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Cecilia Routledge innehar 94,360 aktier i Bolaget och 37,150 optioner.

Marcus Korsgren

Född 1992. Head of ESG sedan 2021.

Utbildning:

Kandidatexamen i företagsekonomi samt magisterexamen i management av tillväxt vid Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga nuvarande befattningar:

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

Business Consultant, TietoEvry

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget:

Marcus Korsgren innehar 434 aktier i bolaget och 10,857 optioner.

Gary Brown

Född 1971. Global Director Aftermarket sedan 2022.

Utbildning:

MBA (med inriktning på innovation) från Warwick Business School, University of Warwick, Storbritannien.

MSc (med beröm) i Automotive Engineering, Design, Manufacture and Management, University of Hertfordshire, Storbritannien.

BEng (med hedersomdöme) i maskinteknik från University of Newcastle-upon-Tyne, Storbritannien.

Certifierad icke verkställande direktör Styrelseledamot (Sverige).

Övriga nuvarande befattningar:

Verkställande direktör, Andersson Brown Management AB.

Rådgivare och mentor för småföretag i olika program i Europa.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):

VD och direktör för affärsutveckling och innovation på Mont Blanc Group.

Styrelseledamot i The English School Gothenburg.

Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier i bolaget: