Aktieinformation

Handel med CTEKs aktier på Nasdaq Stockholm inleddes den 24 september 2021. Aktierna kategoriseras i segmentet Nordic Mid Cap och tillhör sektorklassificeringen “Energy”.

Det totala antalet registrerade aktier uppgår till 69 976 275 av ett aktieslag där varje aktie berättigar till en röst. CTEK har inga innehav av egna aktier.

Listing: Nasdaq Stockholm Mid Cap

Ticker: CTEK

Industry: Consumer Services

ISIN-kod: SE0016798763

LEI-kod: 5493007JXLLMFL3T8L95