Årsstämma 2024

Tid: 15:00. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14:30.

Plats: Convendums lokaler på Vasagatan 16, 111 20 Stockholm.

Dokument

Kallelse – Hämta

Anmälan och formulär för förhandsröstning – Hämta

Fullmaktsformulär – Hämta

Valberedningens förslag och motiverade yttrande – Hämta

Ersättningsriktlinjer – Hämta

Bolagsordning (Föreslagen lydelse) – Hämta

Ersättningsrapport 2023 – Hämta

Revisorsyttrande – Hämta

Stämmoprotokoll – Hämta