Delårsrapport Q4: Förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Oktober–December 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 240 MSEK (257). Organiskt minskade nettoomsättningen med 10%.
  • Andelen EVSE-produkter av nettoomsättningen minskade till 16% (30) och uppgick till 38 MSEK (77).
  • Bruttomarginalen ökade till 53,6% (50,5).
  • Justerad EBITA uppgick till 31 MSEK (13), motsvarande en marginal om 12,8% (5,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 24 MSEK (-4) och belastas av jämförelsestörande poster om -2 MSEK (-10).
  • Resultat efter skatt uppgick till -0 MSEK (-27) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,54).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75 MSEK (-37).
  • Hans Stråberg, styrelseordförande i CTEKs styrelse, har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid nästkommande årsstämma. Valberedningen föreslår att den nuvarande styrelseledamoten Johan Menckel väljs till styrelseordförande.

”Under årets fjärde kvartal fortsatte CTEK att förbättra resultat, marginaler och kassaflöde. Den förbättrade lönsamheten förklaras dels av de under året genomförda kostnadsreducerade åtgärderna och dels av en förändrad produktmix. En bidragande faktor till det senare var den goda försäljningen inom divisionen Consumer (tidigare Aftermarket) där ett ökat fokus på online-försäljning i Europa resulterade i en stark Black Week. Historiskt har vi även sett en koppling mellan kall väderlek och ökad försäljning av Low Voltage. I kombination med fokuserade säljaktiviteter bidrog detta till den särskilt goda försäljningen i Norden under det fjärde kvartalet”, säger Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.

Under kvartalet lanserade CTEK nästa generations elbilsladdare, speciellt utvecklad för det s.k. destinationsladdar-segmentet.

” Det gläder mig att vi under det fjärde kvartalet kunnat visa upp den nya versionen av våra prisbelönta destionationsladdare, Chargestorm Connected 3 (CC3). CC3 kommer med, bland annat, marknadsledande egenskaper som förmågan att kunna leverera energi tillbaka till elnätet från elbilen, samt en vidareutveckling av redan robusta säkerhetssystem. Leveranserna av CC3 till Sverige och UK kommer att inledas under årets andra kvartal samt efterföljas av leveranser till Tyskland under årets andra hälft”, säger Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.   

Idag, den 7 februari 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Henrik Fagrenius och CFO Thom Mathisen, som presenterar rapporten samt svarar på frågor. För ytterligare information besök följande länk: https://financialhearings.com/event/48293  

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2024 kl 07:45 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com

Om CTEK

CTEK med huvudkontor i Vikmanshyttan i Dalarna är internationellt ledande inom batteriladdningslösningar, huvudsakligen för fordon.

Företaget utvecklar en rad olika produkter för fordonsbranschen, från 12V & 24V-laddare till laddningslösningar för elfordon. Produkterna säljs via globala distributörer och återförsäljare, till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare samt genom laddningsoperatörer, fastighetsägare och andra organisationer för att ge tillgång till el-laddningsinfrastruktur.

CTEK har en unik kultur baserad på en passion för innovation. Företaget har ett djupt rotat engagemang för att stötta övergången till en hållbar transportsektor, genom att leva efter branschledande ESG-standarder.

CTEKs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap och handlas med tickern CTEK.

För mer information, besök även www.ctekgroup.com