Rapporter och presentationer

2022

10

aug

Delårsrapport Q2

11

maj

Delårsrapport Q1

08

apr

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

08

apr

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (ESEF)

16

feb

Bokslutskommuniké Q4 2021

2021

10

nov

Kvartalsrapport Q3 2021

2020

31

dec

Hållbarhetsrapport 2020

2019

31

dec

Hållbarhetsrapport 2019

2018

31

dec

Hållbarhetsrapport 2018