Rapporter och presentationer

2024

08

apr
Års- och hållbarhetsredovisning 2023

07

feb

2023

05

apr
Års- och hållbarhetsredovisning 2022

08

feb
Bokslutskommuniké Q4 2022

2022

02

nov
Delårsrapport Q3

10

aug
Delårsrapport Q2

11

maj
Delårsrapport Q1
1 2