Rapporter och presentationer

2024

07

feb
Bokslutskommuniké Q4 2023

2023

05

apr
Års- och hållbarhetsredovisning 2022

08

feb
Bokslutskommuniké Q4 2022

2022

02

nov
Delårsrapport Q3

10

aug
Delårsrapport Q2

11

maj
Delårsrapport Q1

08

apr
Års- och hållbarhetsredovisning 2021
1 2